Chúng tôi cung cấp HỆ THỐNG TẠO WEBSITE MIỄN PHÍ. Chỉ cần giao diện ưng ý và hoàn tất form đăng ký. Chưa đầy 30sau bạn đã có một website.Hệ thống tự động sao chép mẫu giao diện mà bạn chọn chuyển thành website riêng của bạn.Bạn có thể thay đổi bất kỳ thông tin nào trên website theo ý mình để không đụng hàng với bất kỳ Website nào.

 • Free

  FREE Mãi mãi
  • Có đính kèm quảng cáo
  • Domain (sarusweb.com)
  • Hosting 200 MB
  • Thiết Kế Website Theo Mẫu
  • Bảo Hành Bảo Trì Trọn Đời
  • Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ Thống
  • Tích Hợp SEO Google
  • Email tên miền : 0 Email
  • Không tặng kèm gói
   Email Marketing
 • BASIC 1

  990 K (1 năm) 2 năm tặng 1 năm 
  3 năm tặng 2 năm
  • Không đính kèm quảng cáo
  • Domain (sarusweb.com)
  • Hosting 200 MB
  • Thiết Kế Website Theo Mẫu
  • Bảo Hành Bảo Trì Trọn Đời
  • Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ Thống
  • Tích Hợp SEO Google
  • Email tên miền : 5 Email
  • Tặng kèm gói 100.000 Email Marketing tại
   www.sarusmail.com
 • BASIC 2

  1690 K (1 năm) 2 năm tặng 1 năm 
  3 năm tặng 2 năm
  • Không đính kèm quảng cáo
  • Domain (sarusweb.com)
  • Hosting 500 MB
  • Thiết Kế Website Theo Mẫu
  • Bảo Hành Bảo Trì Trọn Đời
  • Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ Thống
  • Tích Hợp SEO Google
  • Email tên miền : 5 Email
  • Tặng kèm gói 100.000 Email Marketing tại
   www.sarusmail.com
 • PRO

  2090 K (1 năm) 2 năm tặng 1 năm 
  3 năm tặng 2 năm
  • Không đính kèm quảng cáo
  • Domain (.com)
  • Hosting 1 Gb
  • Thiết kế Website Theo Mẫu
  • Bảo Hành Bảo Trì Trọn Đời
  • Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ Thống
  • Tích Hợp SEO Google
  • Email tên miền : 10 Email
  • Tặng kèm gói 100.000 Email Marketing tại
   www.sarusmail.com
  • Gói dịch vụ
  • Email Marketing
  • Đính kèm quảng cáo
  • Thời gian sử dụng
  • Tùy ý sửa giao diện
  • Thanh toán trực tuyến
  • Quản lý bán hàng
  • Phiên bản mobile
  • V chat
  • Đa ngôn ngữ
 • Free
 • Mãi mãi
 • BASIC 1
 • 100.000
 • 2 năm tặng 1 năm
  3 năm tặng 2 năm
 • BASIC 2
 • 100.000
 • 2 năm tặng 1 năm
  3 năm tặng 2 năm
 • PRO
 • 100.000
 • 2 năm tặng 1 năm
  3 năm tặng 2 năm

Free

 • Đính kèm quảng cáo
 • Thời hạn sử dụng mãi mãi
 • Tùy ý sửa giao diện
 • Thanh toán trực tuyến
 • Phiên bản Mobile
 • V chat

BASIC 1

 • Tặng kèm gói 100.000 Email Marketing
 • Tùy ý sửa giao diện
 • Thanh toán trực tuyến
 • Phiên bản Mobile
 • V chat

BASIC 2

 • Tặng kèm gói 100.000 Email Marketing
 • Tùy ý sửa giao diện
 • Thanh toán trực tuyến
 • Phiên bản Mobile
 • V chat

PRO

 • Tặng kèm gói 100.000 Email Marketing
 • 2 năm + tặng 1 năm
 • Tùy ý sửa giao diện
 • Thanh toán trực tuyến
 • Phần mềm quản lý bán hàng
 • Phiên bản Mobile
 • App Mobile
 • V chat
 • Đa ngôn ngữ